1

Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 (lần 2)

Cập nhật 21/02/2020 - 03:48:54 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 114/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (lần 2), với các danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 như sau:

  1. Nghiên cứu phát triển và xây dựng mô hình địa du lịch tại tỉnh An Giang.
  2. Nghiên cứu chọn tạo giống xoài đặc hữu phục vụ xuất khẩu tại tỉnh An Giang.

Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia xem tại thông báo số 114/TB-SKHCN của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh An Giang (đính kèm).

Hồ sơ đăng ký gửi về phòng QLKH & SĐH trước ngày 10/03/2020 để phòng tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng và thực hiện các thủ tục đăng ký theo đúng quy định.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin