1

Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021

Cập nhật 20/02/2020 - 09:22:20 AM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 03/TB-KHCN ngày 07/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021, với các định hướng xây dựng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN trong các lĩnh vực sau:

  1. Lĩnh vực khoa học nông nghiệp.
  2. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.
  3. Lĩnh vực khoa học y, dược.
  4. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên có quan tâm đăng ký tham gia. Mẫu đề xuất nhiệm vụ và nội dung chi tiết vui lòng xem tại thông báo số 03/TB-KHCN ngày 07/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước 17h00 ngày 25/03/2020.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin