1

Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo Xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2020

Cập nhật 19/03/2020 - 09:58:28 AM (GMT+7)

      Căn cứ thông báo số 617/BGDĐT-KHCNMT ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2020, Nhà trường thông báo tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng như sau:

  • Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có công trình hoặc sáng chế được ứng dụng có kết quả, có đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và con người Việt Nam.
  • Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/9/2020.
  • Giá trị giải thưởng: Mỗi lĩnh vực xét trao giải thưuỏng cho 01 công trình nghiên cứu xuất sắc nhất với mức thưởng tương đương 60.000 USD kèm theo Bằng khen của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Cúp Bảo Sơn.

Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân của Trường tìm hiểu và tham gia nộp hồ sơ xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2020.

Hồ sơ tham gia giải thưởng gởi về phòng Quản lý NCKH chậm nhất vào ngày 31 tháng 8 năm 2020 (Thứ Hai).

Thông tin giải thưởng quý thầy cô và các đơn vị vui lòng xem file đính kèm.

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin