1

Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình năm học 2020 - 2021

Cập nhật 09/03/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-DSG-QLKH ngày 29/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, nhằm phục vụ cho công tác dạy và học trong năm học mới, Nhà trường đã ra thông báo số 59/TB-GSD-QLKH, ngày 06/3/2020 về việc đăng ký biên soạn giáo trình năm học 2020 – 2021.

Mẫu phụ lục 1 và 2 (tải về tại đây)

THPT

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin