1

Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo Đăng ký viết tham luận tại hội thảo khoa học quốc tế

Cập nhật 27/12/2019 - 04:23:59 PM (GMT+7)

Căn cứ thư mời số 431/TM-ĐHM ngày 16/12/2019 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế OpenTESOL lần thứ 8 (The 8th Open TESOL International Conference) với các nội dung cụ thể như sau:

 1. Mục đích hội thảo:
  • Tiếp nối thành công của 7 kỳ Hội Thảo từ năm 2012 đến nay.
  • Duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo cũng như đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.
  • Tạo diễn đàn giúp giảng viên, giáo viên cập nhật xu thế mới trong giảng dạy để định hướng cho việc giảng dạy trong tương lai.
  • Thúc đẩy tiềm năng nghiên cứu của các giảng viên, giáo viên trong giảng dạy.
  • Giúp học viên cao học, nghiên cứu sinh ứng dụng những kiến thức trong việc học vào thực tế giảng dạy và nghiên cứu, có cơ hội thuyết trình công trình nghiên cứu của mình, cập nhật kiến thức, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.
  • Nhằm giúp các giảng viên, giáo viên từ các trường khác nhau giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu.
  • Duy trì và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các học giả và tổ chức có uy tín cao chuyên về giảng dạy ngoại ngữ từ khắp nơi trên thế giới.
 2. Nội dung:
  • Chủ đề chính: Language Education for Global Competence: Finding Authentic Voices and Embracing Meaningful Practices.
  • Một số chủ đề phụ:

+ Multi – lingualism and Intercultural Communication.

+ Multi – modal Perspectives and Multi – literacies in the Age of Artificial Intelligence.

+ The Psychology of Language Teaching: Growth Mindset, Empathy, and Well – being.

+ Glocalized Curriculum and Materials Development.

+ Language Education in the Mekong: Creativity in Low-resource Classrooms.

 1. Diễn giả chính: Là các học giả có uy tín Quốc tế đến từ Anh, Hoa Kỳ, Úc.
 2. Thời gian và địa điểm:
  • Thời gian: 22 – 24/5/2020.
  • Địa điểm: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thời hạn nộp tóm tắt bài viết: Chủ Nhật, ngày 05/01/2020.
  • Thời hạn gửi bài viết hoàn chỉnh: Thứ Năm, ngày 05/03/2020.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin