1

Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1/2020

Cập nhật 29/02/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DSG-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tìm kiếm những ý tưởng nghiên cứu khoa học mới, phát triển thành những sản phẩm thực tế có tính ứng dụng cao phục vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ, công bố các công trình khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Nhà trường thông báo việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1/2020 như sau:

 1. Lĩnh vực nghiên cứu

Bao gồm tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo của trường:

 • Công nghệ thông tin;
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông;
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử;
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;
 • Kỹ thuật công trình xây dựng;
 • Công nghệ thực phẩm;
 • Quản trị kinh doanh;
 • Thiết kế công nghiệp;
 • Khoa học tự nhiên, xã hội, chính trị…
 1. Kinh phí thực hiện
 • Đề tài NCKH dành cho giảng viên: từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng/đề tài tùy thuộc vào tính ứng dụng và hàm lượng khoa học của đề tài.
 • Đề tài NCKH dành cho sinh viên: từ 5.000.000  đồng đến 10.000.000 đồng/đề tài tùy thuộc vào tính ứng dụng và hàm lượng khoa học của đề tài.
 1. Thời gian thực hiện
 • Đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/04/2020.
 • Họp hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài từ ngày 04/05 đến ngày 29/05/2020.
 • Thực hiện đề tài từ ngày 01/06/2020.

Đề nghị các Khoa, Ban, Trung tâm thẩm định, lập danh sách tổng hợp các đề tài NCKH đạt yêu cầu xếp theo thứ tự ưu tiên và các thuyết trình (03 bản có chữ ký sống) gửi về Phòng QLKH & SĐH trước ngày 30 tháng 04 năm 2020 để tiến hành xét duyệt. Quy trình và biểu mẫu thực hiện theo Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, hoặc có thể tải biểu mẫu từ website https://bit.ly/2CHTVT9

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ phòng QLKH & SĐH.

Thông báo chi tiết vui lòng xem tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin