1

Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo Đăng ký viết bài tham luận hội thảo “Thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh:Thực trạng và giải pháp”

Cập nhật 18/03/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

    Căn cứ thư mời số 183/TM-VNCPT-QLKH ngày 02/3/2020 của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc viết bài tham luận hội thảo “Thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp”, với nội dung cụ thể như sau:

  1. Nội dung hội thảo:
  • Các cơ sở lý luận liên quan đến thị trường khoa học và công nghệ nói chung.
  • Thực trạng về thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) TP. Hồ Chí Minh ở các khía cạnh:

+ Thực trạng về các sản phẩm và dịch vụ KH&CN trên địa bàn Thành phố .

+ Thực trạng hoạt động và phát triển các tổ chức KH&CN trên địa bàn Thành phố gồm: các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các Viện, trường,…; các doanh nghiệp KH&CN.

+ Thực trạng nhu cầu về các sản phẩm, dịch vụ KH&CN trên địa bàn Thành phố của các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân,…

+ Thực trạng hoạt động và phát triển của các tổ chức trung gian, sàn giao dịch công nghệ trên địa bàn Thành phố.

+ Các vấn đề liên quan đến Sở hữu trí tuệ, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn Thành phố.

  • ​​​​​​​​​​​​​​Các giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển thị trường KH&CN trong thời gian tới.
  1. 2. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo:
  • Thời gian: 27/03/2020.
  • Địa điểm: Viện Nghiên cứu phát triển, số 28 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.
  • Bài tham luận hoặc phát biểu gửi về địa chỉ email: nxdoa.hids@tphcm.gov.vn trước ngày 22/03/2020.

    Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại thư mời số 183/TM-VNCPT-QLKH ngày 02/03/2020 của Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm).

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin