1

Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo xét tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

Cập nhật 19/03/2020 - 10:52:59 AM (GMT+7)

      Căn cứ Thông báo số 726/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu cá nhân, tập thể tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2020, Nhà trường thông báo tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng Vừ A Dính như sau:

  • Học sinh, sinh viên, các nhà khoa học trẻ là người dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo có thành tích học tập, lao động xuất sắc, có sáng kiến, mô hình, công trình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo (ưu tiên học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn).
  • Tập thể: đã có công trình nghiên cứu khoa học, những việc làm có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả cho đồng bào, địa phương miền núi, hải đảo trong thời gian qua.
  • Tập thể và cá nhân đề cử xét chọn chưa từng được nhận giải thưởng Vừ A Dính.

Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng giải thưởng gởi về phòng Quản lý NCKH chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 (Thứ ba).

Thông tin giải thưởng quý thầy cô và các đơn vị vui lòng xem file đính kèm.

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin