1

Giới thiệu khoa

In

Danh sách CB - GV khoa Design

Cập nhật 17/10/2012 - 09:41:14 PM (GMT+7)

 

 

 

 

CN. Trần Thụy Anh

   Trợ lý Khoa

 

    CN. Trương Thị Huệ

        Thư ký Khoa

HS. Võ Thanh Hoàng

Trưởng Bộ môn Mỹ thuật Cơ sở

CN. Lê Nguyễn Quỳnh Chi

Trưởng ngành Nội thất

Giảng viên Thiết kế Nội thất

CN. Phùng Bá Đông

Giảng viên Thiết kế Nội thất

 

 CN. Lê Ngô Quỳnh Đan

Giảng viên Thiết kế Tạo dáng

 

 CN. Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng ngành Thiết kế Thời trang

 

 CN. Trần Xuân Hưng

Giảng viên Mỹ thuật cơ sở

 

 CN. Châu Thị Mỹ Khánh

Giảng viên Thiết kế Thời trang

 

 CN. Huỳnh Minh Khánh

Giảng viên Thiết kế Đồ họa,

Nhiếp ảnh , Studio

 

 CN. Huỳnh Phạm Ngọc Lâm

Giảng viên Thiết kế Đồ họa

 

 CN. Nguyễn Ly

Giảng viên Thiết kế Đồ họa

 

 CN. Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Giảng viên Thiết kế Nội thất

 

 CN. Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên

Giảng viên Thiết kế Thời trang

 

 ThS. Nguyễn Hằng Nguyệt

Giảng viên Thiết kế Đồ họa, 

                Mỹ thuật cơ sở

 

 CN. Nguyễn Thụy Bích Ngọc

Giảng viên Thiết kế Đồ họa

 

 CN. Đỗ Thị Trà My

Giảng viên Thiết kế Đồ họa

 

 CN. Mai Chi Mai

Giảng viên Thiết kế Nội thất

 

 CN. Nguyễn Viết Tân

Giảng viên Mỹ thuật Cơ sở

 

 ThS. Đinh Thị Thanh Trúc

Giảng viên Thiết kế Đồ họa,

Mỹ thuật cơ sở

ThS. Huỳnh Hoa Hồng Tú

Giảng viên KHXH & NV

CN. Nguyễn Thị Kim Vân

Giảng viên Thiết kế Đồ họa, 

Mỹ thuật cơ sở

 

 

 

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo