1

TB Khoa.Design

In

THÔNG BÁO: LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2008, CAO ĐẲNG KHÓA 2009 & LIÊN THÔNG

Cập nhật 05/08/2012 - 01:52:00 PM (GMT+7)

 

STT

NGÀNH

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

 Tạo dáng  8h00, thứ 3, ngày 17/07/2012  Phòng C207

2

 Thời trang  18h30, thứ 2, ngày 16/07/2012 Phòng C906 

3

 Đồ họa - Liên thông  8h00, thứ 5, ngày 19/07/2012 Phòng C906 
   Đồ họa - Cao đẳng 8h00, thứ 6, ngày 20/07/2012  Phòng C906
   Đồ họa - Đại học 8h00, thứ 7, ngày 21/07/2012   Phòng C906

 4

Nội thất - Liên thông  14h00, thứ 7, ngày 14/07/2012  Phòng C207
   Nội thất - Đại học 8h30, chủ nhật, ngày 15/07/2012  Phòng C207
   Nội thất - Cao đẳng  8h30, thứ 2, ngày 16/07/2012  Phòng C207

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo