1

TB Khoa.Design

In

THÔNG BÁO: LỊCH CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ CĐ KHÓA 2009, ĐH 2008 & LT

Cập nhật 05/08/2012 - 01:54:53 PM (GMT+7)

* Lịch chấm sơ khảo

 

STT

NGÀNH

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1 Tạo dáng 8h30, thứ 6, ngày 13/07/2012 Sảnh lầu 2, khu C
2 Thời trang 9h30, thứ 5, ngày 12/07/2012 Studio Thời trang, phòng C214
3 Đồ họa (Đại học) 8h30, thứ 7, ngày 14/07/2012 Studio Hình họa, phòng C906
  Đồ họa (Cao đẳng + Liên thông) 14h00, thứ 7, ngày 14/07/2012 Studio Hình họa, phòng C906
4 Nội thất (Đại học) 8h30, thứ 5, ngày 12/07/2012 Sảnh lầu 2, khu c
  Nội thất (Cao đẳng + Liên thông) 14h00, ngày 12/07/2012 sảnh lầu 2, khu C

 * Lưu ý: Sinh viên đến sớm hơn thời gian chấm sơ khảo, liên hệ Văn phòng Khoa để nhận bài và trang trí bài.

 

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo