1

TB Khoa.Design

In

Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt 2 (Hệ ĐH 2007, CĐ 2008, Liên thông khóa 4 +5)

Cập nhật 08/12/2011 - 10:27:37 PM (GMT+7)
1. Nộp bài 

STT

Ngành

Thời gian

Ngày

Địa điểm

1

Tạo dáng sản phầm 14h00-17h00 Thứ 6, ngày 16/12/2011 Văn phòng Khoa

2

Thiết kế thời trang

8h00-11h30

Thứ 6, ngày 16/12/2011

Văn phòng Khoa

3

Thiết kế đồ họa

9h00 - 16h00

Thứ 5, ngày 15/12/2011

Văn phòng Khoa

4

Trang trí nội thất

9h00 - 16h00

Thứ 6, ngày 16/12/2011

 Văn phòng Khoa

2. Chấm sơ khảo

STT

Ngành

Thời gian

Địa điểm

1

Tạo dáng sản phẩm

9h00, Thứ 7, ngày 17/12/2011

Sảnh lầu 2, khu C

2

Thiết kế thời trang

9h00, Thứ 7, ngày 17/12/2011

Phòng C214

3

Thiết kế đồ họa

8h30, Chủ nhật, ngày 18/12/2011

Sảnh lầu 2, khu C

4

Trang trí nội thất

8h30, Thứ 7, ngày 17/12/2011

Sảnh lầu 2, khu C

3. Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

STT

Ngành

Thời gian

Địa điểm

1

Tạo dáng sản phẩm

8h30, Thứ 4, ngày 22/12/2011

Phòng C207

2

Thiết kế thời trang

18h00, Thứ 3, ngày 20/12/2011

Sảnh lầu 2 khu C

3

Thiết kế đồ họa

8h30, Thứ 7, ngày 24/12/2011

C207

4

Thiết kế nội thất (Chính quy)

8h30, Thứ 2, ngày 26/12/2011

Phòng C207

 

Thiết kế nội thất (Liên thông)

8h30, Chủ nhật, ngày 25/12/2011

Phòng C207

*Lưu ý:

- Sinh viên nộp bài tại Văn phòng Khoa, gặp cô Anh, cô Huệ

- Trước ngày bảo vệ sinh viên phải có mặt tại địa điểm bảo vệ để trưng bày bài.

- Đề nghị sinh viên ăn mặc chỉnh tề (nam: sơ mi thắt cà vạt, nữ: áo dài hoặc váy) trong buổi bảo vệ.

 

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo