1

TB Khoa.Design

In

THÔNG BÁO: V/v Sinh viên nhận lại sản phẩm của Đồ án tốt nghiệp

Cập nhật 29/08/2011 - 09:38:50 PM (GMT+7)
Sinh viên đã bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đại học khóa 2007 và cao đẳng khóa 2008, đến Văn phòng Khoa để nhận lại sản phẩm.

Thời gian từ ngày 29/08/2011 đến ngày 12/09/2011.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo