1

TB Khoa.Design

In

Danh sách sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp đợt 2

Cập nhật 21/09/2012 - 09:25:55 PM (GMT+7)

* Sinh viên khóa 2008 ( toàn bộ)

* Danh sách sinh viên khóa 2009:

- Ngành TD : Đỗ Thị Minh Nguyệt , Hoàng Thị Sen, Bùi Thị Thùy.

- Ngành TT : Trần Thị Bích Trâm.

-Ngành ĐH: Ngô Đình Phương Thảo, Hứa Tâm Thông, Nguyễn Thị Huỳnh Trang.

- Ngành NT: Vân Duy Bảo, Phạm Phương Hằng, Lâm Gia Khang, Ngô Hoàng Phương, Trần Văn Tấn, Tạ Minh Thi, Võ Quốc Trung.

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo