1

TB Khoa.Design

In

THÔNG BÁO: LỊCH THI LẠI MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CUỐI KHOÁ

Cập nhật 19/07/2011 - 01:19:08 PM (GMT+7)
LỚP THỜI GIAN NGÀY THI PHÒNG THI
MT207.1+2+3+4 8h30 25/07/2011 C706
MT08.1+2+3+4 8h30 25/07/2011

C701

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục

- Sinh viên đem theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh.

- Sinh viên phải đóng học phí theo quy định và đóng lệ phí thi lại tại phòng thi 100.000 đồng/môn thi.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo