1

TB Khoa.Design

In

THÔNG BÁO: V/V ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

Cập nhật 05/08/2012 - 01:57:21 PM (GMT+7)

Sinh viên các khóa 2007, 2008, 2009  còn nợ các môn Đồ án được phép đăng ký học lại trong học kỳ hè năm học 2011- 2012 cụ thể xem tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo