1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
31 Book Design Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
32 History of Modern Design Thư Viện Khoa Công nghệ Thông tin 2011      
33 Drawing for Designers Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
34 Digital Textile Design Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
35 A History of Interior Design Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
36 A World History of Architecture Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
37 Thương Mại Điện Tử Khoa Công nghệ Thông tin 2011      
38 Công Nghệ Mạng Máy Tính Khoa Công nghệ Thông tin 2011      
39 S7-200 Ths. Trần Văn Lợi Khoa Điện - Điện tử 2010 1.148 KB    
40 Huong dan su dung PLC S7-200 Ths. Trần Văn Lợi Khoa Điện - Điện tử 2010 959 KB    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112