1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
131 MATLAB programming for engineering KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 1.919 KB    
132 Introduction to LabVIEW 8 in 3 Hours KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 3.897 KB    
133 Labview Basics 1 KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 2.704 KB    
134 Labview Basics 2 KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 3.928 KB    
135 Handbook Of Electrical Design Details, 2Nd Edition (2003) KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 7.502 KB    
136 Theory and Problems of Electronic Devices and Circuits KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 7.328 KB    
137 Schaum's Outline of College Physics KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 7.691 KB    
138 Robot Mechanisms and Mechanical Devices Illustrated KS. Hồ Hữu Hân Khoa Cơ khí 2009 6.632 KB    
139 Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn ThS. Lê Thị Phương hằng Các hoạt động 2009 211 KB    
140 Ngộ độc thực phẩm - Nguyên nhân và cách phòng chống ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112