1

TB Khoa.Design

In

Thông báo: V/v Thực tập môn Mĩ thuật cơ sở tại Đà Lạt

Cập nhật 01/07/2013 - 12:48:04 PM (GMT+7)

Địa điểm: Tại Tp.Đà lạt.

Thời gian: từ ngày 05/8/2013 đến 9/8/2013.

Đối tượng: SV khóa 2012 và các SV khóa trở về trước chưa đạt yêu cầu.

Lịch trình cụ thể: Xem tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Phòng Đào tạo