1

TB Khoa.Design

In

Danh sách sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp đợt 2

Cập nhật 21/09/2012 - 09:25:55 PM (GMT+7)

* Sinh viên khóa 2008 ( toàn bộ)

* Danh sách sinh viên khóa 2009:

- Ngành TD : Đỗ Thị Minh Nguyệt , Hoàng Thị Sen, Bùi Thị Thùy.

- Ngành TT : Trần Thị Bích Trâm.

-Ngành ĐH: Ngô Đình Phương Thảo, Hứa Tâm Thông, Nguyễn Thị Huỳnh Trang.

- Ngành NT: Vân Duy Bảo, Phạm Phương Hằng, Lâm Gia Khang, Ngô Hoàng Phương, Trần Văn Tấn, Tạ Minh Thi, Võ Quốc Trung.

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Phòng Đào tạo