1

TB Khoa.Design

In

KẾ HOẠCH NỘP BÀI,CHẤM SƠ KHẢO VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐH 2009, CĐ 2010, LT KHÓA 7

Cập nhật 17/07/2013 - 10:31:43 AM (GMT+7)

I.                   THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP BÀI:

 1. Ngành Tạo dáng:
 • Thời gian : Từ 8h30’ đến 16h 30’, ngày 22/07/2013 (Thứ hai)
 • Phụ trách nhận bài: Cô Hồ Thủy
 • Địa điểm: Phòng C212
 1. Ngành Thời Trang:
 • Thời gian : Từ 9h00 đến 16h30’, ngày 24/07/2013 (Thứ tư)
 • Phụ trách nhận bài : Cô Châu Thị Mỹ Khánh
 • Địa điểm: Phòng C214
 1. Ngành Đồ họa :
 • Thời gian: Từ 8h30’ đến 16h30’, ngày 20/07/2013 (Thứ bảy)
 • Phụ trách nhận bài: Thầy Huỳnh Phạm Ngọc Lâm và Cô Lê Hoàng Uyên
 • Địa điểm : Phòng C208
 1. Ngành Nội thất :
 • Thời gian: Từ 8h30’ đến 16h30’, ngày 20/07/2013 (Thứ bảy)
 • Phụ trách nhận bài : Nguyễn Thị Quỳnh Mai và Phan Thành Long
 • Địa điểm : Phòng C205

Ghi chú: Sinh viên nộp bài trễ 01 ngày tính từ thời gian qui định sẽ bị trừ 0.5 điểm, thiếu 01 nội dung theo yêu cầu bị trừ 0.25 điểm trên tổng số điểm của giáo viên hướng dẫn.

II.                THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CHẤM SƠ KHẢO

 1. Ngành Tạo dáng:                                                                               

-           Lúc : 9h00 - Thứ ba, ngày 23/07/2013

-           Phòng chuyên đề C212

 1. Ngành Thời trang:

-           Lúc: 9h00 - Thứ năm, ngày 25/07/2013

-           Phòng chuyên đề C214

 1. Ngành Đồ họa:

-           Lúc: 8h30 – Chủ nhật, ngày 21/07/2013

-           Phòng chuyên đề C207 và C208

 1. Ngành Nội thất :

-           Lúc : 8h30 – Chủ nhật, ngày 21/07/2013 (Hệ Liên thông và Cao đẳng)

-           Lúc : 13h30 – Chủ nhật, ngày 21/07/2013 (Hệ Đại học)

-           Phòng C207 và sảnh lầu 2, khu C

Lưu ý: Hội đồng chấm sơ khảo gồm tất cả giáo viên hướng dẫn của từng chuyên ngành chấm chung

III.             THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ.

1.      Thời gian

a)      Ngành Tạo dáng sản phẩm:    8 giờ 00 - Thứ sáu, ngày 26 / 07 /2013

b)     Ngành Thiết kế Thời trang :   16 giờ 00 - Thứ sáu, ngày 26/ 07 /2013

c)      Ngành Thiết kế Đồ Họa :

-          8 giờ 00 – Thứ  ba, ngày   23/ 07/ 2013 - Hệ Đại học nhóm 1

-          8 giờ 00 – Thứ tư, ngày    24/ 07 /2013 – Hệ Đại học nhóm 2

-          8 giờ 00 - Thứ năm, ngày  25/ 07 /2013 – Hệ Liên thông và Cao đẳng

d)     Ngành Thiết kê  Nội Thất

               -     8 giờ 00 – Thứ bảy, ngày  27/ 07 /2013 – Hệ Liên thông và Cao đẳng

          -    8 giờ 00 – Thứ Chủ nhật , ngày 28 /07/2013 – Hệ Đại học nhóm 1

          -    8 giờ 00 – Thứ hai, ngày 29/07/2013 – Hệ Đại học nhóm 2

2. Địa điểm: 

a)     Ngành Tạo dáng sản phẩm :   Studio Nội thất - Phòng C207

b)     Ngành thiết kế Thời trang   :   Sảnh lầu 2 khu C- dựng sân khấu

c)     Ngành Thiết kế Đồ Họa     :   Studio Nội thất - Phòng C207

d)     Ngành Thiết Kế Nội Thất   :   Studio Nội thất - Phòng C207

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Phòng Đào tạo