1

TB Khoa.Design

In

Kế hoạch triển khai Đồ án tốt nghiệp đợt 2 của khóa 2008, Cao đẳng 2009

Cập nhật 21/09/2012 - 09:19:50 PM (GMT+7)

-         Ngày 24 / 9 / 2012  đến 7/10/2012 : Giáo viên các lớp chuyên ngành  gặp sinh viên để tìm hiểu chủ đề, thống nhất nội dung đề tài và thiết lập đề cương đồ án tốt nghiệp( 02 tuần)

-         Ngày 08 / 10 / 2012 đến 14/10/2012:báo cáo trước HĐHD đề cương Đồ án tốt nghiệp(01 tuần)

-         Ngày 15 / 10 / 2012 đến  11/ 11 /2012:Triển khai phần khảo sát, nghiên cứu cùng các phác thảo( 04 tuần)

-         Ngày 12/11 /2012 đến 18/11/2012: Sinh viên trình bày trước GVHD và nhóm SV để duyệt phác thảo.( 01 tuần)

  -  Ngày  19/11/2012 đến  30/12/2012 : Triển khai hồ sơ thiết kế, mô hình,sản    phẩm mẫu.( sáu tuần).

-         Ngày 31/12/2012 đến 6/1/2013 : Nộp bài và chấm sơ khảo.

-         Ngày 7/1/2013 đến 13/1/2013: Bảo vệ đồ án tốt nghiệp. 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Phòng Đào tạo