1

TB Khoa.Design

In

Kế hoạch nộp bài, chấm sơ khảo và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt 2/2012

Cập nhật 27/12/2012 - 01:38:31 PM (GMT+7)

I. Thời gian và địa điểm nộp bài và chấm sơ khảo

  1. Nộp bài

-          Ngành Tạo dáng : Thứ 4 – ngày 02/01/2013 tại C212, phụ trách Cô Lê Ngô Quỳnh Đan

-          Ngành Thời trang : Thứ 6 – ngày 04/01/2013 Tại C214, phụ trách Cô Châu T Mỹ Khánh

-          Ngành Đồ họa : Thứ 4 – ngày 02/01/2013 Tại C208, Phụ trách Thầy Nguyễn Ly và Huỳnh Phạm Ngọc Lâm

-          Ngành Nội thất : Thứ 4 – ngày 02/01/2013 Tại C214, Phụ trách cô Mai Chi Mai và Nguyễn Thị Quỳnh Mai

  1.  Chấm sơ khảo

-  Ngành Tạo dáng  :   9 giờ 00 - Thứ năm, ngày 03/01/2013. Tại phòng C212

-  Ngành Thời trang :   9 giờ 00 - Thứ bảy, ngày 05/ 01/2013 . Tại Studio C214

-  Ngành Đồ hoạ     :    9 giờ - Chủ nhật, ngày 06/01/2013 . Tại Studio C206,C208

-  Ngành Nội thất :      8 giờ 30’ - Thứ năm, ngày 03/01/2013. Tại sảnh lầu 2 khu C

           Ghi chú: Hội đồng chấm sơ khảo gồm tất cả các GVHD Đồ án tốt nghiệp cho từng  ngành chung các Hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông

II.  Thời gian và địa điểm dự khiến tổ chức Hội đồng bảo vệ ĐATN

a)      Ngaønh Tạo dáng sản phẩm:    8 giờ 30 - Thứ bảy, ngày 12/01/2013 Tại phòng C207

b)     Ngành thiết kế Thời trang :     16 giờ 30’ - Thứ sáu, ngày 11/01/2013. Sảnh lầu 2 khu C

c)      Ngành Thiết kế Đồ Họa :    8 giờ 30’ -  Thứ năm, ngày 10/01/2013 Tại Phòng C207

-          Buổi sáng từ 8 giờ 00 – 12 giờ 00 : Hệ đại học

-          Biổi chiều từ 13 giờ 00 – 17 giờ 00 : Hệ Cao đẳng và Liên thông

d)     Ngành Thiết kế Nội Thất :  Phòng C207

          -    8 giờ 00 – Chủ nhật, ngày  06/01/2013 – Hệ Cao đẳng và Liên thông

          -    8 giờ 00 – Thứ hai, ngày  07/01/2013 – Hệ Đại học

 

                                                                                              

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Phòng Đào tạo