1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
71 Vi mạch NE555 và ứng dụng Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2009 449 KB    
72 Phần mềm FX Ths. Trần Văn Lợi Khoa Điện - Điện tử 2009 3.411 KB    
73 PLC Liyan Ths. Trần Văn Lợi Khoa Điện - Điện tử 2009 8.463 KB    
74 S7-Sim Ths. Trần Văn Lợi Khoa Điện - Điện tử 2009 0 KB    
75 Hướng dẫn trình bày cuốn Thuyết minh Đồ án Tốt nghiệp Ths. Thân Thị Ánh Sao Khoa Thiết kế 2009 76 KB    
76 Ly thuyet TH chuong 1 Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2009 273 KB    
77 Ly Thuyet Tin Hieu chuong 2 Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2009 774 KB    
78 Lý Thuyết tin Hiệu chương 3 Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2009 574 KB    
79 Lý Thuyết tín hiệu chương 4 Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2009 247 KB    
80 Lý thuyet Tin hiệu chương 5 Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2009 505 KB    
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112