1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
61 từ điển dinh dưỡng và kỹ thuật thực phẩm Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 6.204 KB    
62 tối ưu hóa trong kỹ thuật thực phẩm Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 5.116 KB    
63 Exhibition design Ths. Thân Thị Ánh Sao Khoa Thiết kế 2010 517 KB    
64 How It's Made - Potato Chips Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 11.420 KB    
65 How It's Made-stacked potato chips Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 10.947 KB    
66 HowItsMade AluminumCans Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 10.842 KB    
67 quy trình vắt sữa bò tự động Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 10.747 KB    
68 phương pháp phân tích một số phụ gia thực phẩm Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 1.661 KB    
69 Anh van chuyen nganh 1 - bai dich 1 Ths. Thân Thị Ánh Sao Khoa Thiết kế 2009 4.951 KB    
70 Vi Mạch số và ứng dụng Ths. Lê Xuân Kỳ Khoa Điện - Điện tử 2009 1.901 KB    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112