1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
161 Phương pháp và kỹ năng soạn thảo văn bản ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 141 KB    
162 The Science of Water - Concepts and Applications, 2nd Ed ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 5.492 KB    
163 Prebiotics-Development and Application ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 2.009 KB    
164 Pictures for Teachers to Copy ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thông tin 2009      
165 Colour in food - Improving quality ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
166 Micro organisms in foods Vol.6 ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
167 Swetenrs sugar alternatives in food technology ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
168 Giáo trình Dinh dưỡng người ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 6.696 KB    
169 Sensory Evaluation Manual 2002 ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
170 Vinegar fermentation ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 2.567 KB    
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112