1

Sơ đồ tổ chức

In

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cập nhật 09/01/2018 - 02:55:47 PM (GMT+7)

Bao gồm các giảng viên giỏi mời từ các trường Đại học có thế mạnh về CNTT như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên,…

Các giảng viên có trình độ Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ trực tiếp giảng dạy

Phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu năng động, cầu tiến có kinh nghiệm thực tế

Luôn cố gắng cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy và kỹ năng thực hành.Tài liệu giảng dạy đước các giảng viên nghiê cứu tham khảo, cập nhật từ các trường ĐH lớn trên thế giới và từ các nhà xuất bản lớn như : McGrawHill, Prentice Hall,….

Trưởng Khoa

TS. Đặng Trường Sơn

Phó trưởng Khoa

Ths. Nguyễn Kiều Oanh

Trợ lý Khoa

ThS. Bùi Nhật Bằng

Trưởng trung tâm máy tính

KS. Ngô Xuân Bách

Thư ký thường trực

Lê Kim Dung

Giảng viên + nhân viên cơ hữu:

STT

Họ

Tên

Học vị

Chuyên môn

1

Ngô Xuân

Bách

KS.

Kỹ thuật phần cứng, Mạng

2

Bùi Nhật

Bằng

ThS.

Công nghệ Internet

3

Đoàn Trình

Dục

ThS

Mạng máy tính

4

Lê Kim

Dung

TC

Thư ký Khoa

5

Lê Thị Mỹ

Dung

ThS.

Lập trình ứng dụng, Cơ sở dữ liệu

6

Trịnh Thanh

Duy

Ths

Lập trình Windows

7

Lê Triệu Ngọc

Đức

KS

Java

8

Hồ

Hải

ThS

Mạng máy tính

9

Nguyễn Thái

Hoà

ThS.

Kỹ thuật hệ thống

10

Trần Văn

Hùng

ThS.

Công nghệ Internet

11

Nguyễn Ngọc

Lâm

ThS

Công nghệ phần mềm

12

Hồ Đình

Khả

ThS

Kỹ thuật phần cứng, Lập trình mobile

13

Trần Thị Mỹ

Huỳnh

ThS

Toán Tin

14

Nguyễn Trọng

Nghĩa

KS.

Kỹ thuật phần cứng, Tin học ứng dụng

15

Nguyễn Kiều

Oanh

ThS.

Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu

16

Hoàng Xuân

Phương

KS

Phụ trách mạng Internet

17

Đặng Trường

Sơn

TS

Trưởng Khoa

18

Trần Trung

Tâm

KS

Kỹ thuật viên

19

Nguyễn Trần Phúc

Thịnh

ThS.

Toán máy tính, Lập trình, An ninh mạng

20

Nguyễn Lạc An

Thư

ThS.

Cơ sở dữ liệu, Lập trình

21

Dương Thái

Thương

KS

Kỹ thuật viên

22

Ngô Thị Bảo

Trân

ThS

Nhập môn lập trình

23

Hà Vũ

Tuân

KS

Kỹ thuật viên

24

Nguyễn Thanh

Tùng

ThS.

Lập trình, Lập trình hướng đối tượng

25

Lương An

Vinh

ThS

Lập trình di động

26

Hà Anh

ThS.

Lập trình

27

Nguyễn Thị Thanh

Xuân

KS.

Tin học ứng dụng

28

Trần Thị Như

Ý

KS.

Tin học ứng dụng

Giảng viên thỉnh giảng:

STT

Họ

Tên

Học vị

Cơ quan

Chuyên môn

1

Trần

Quang

Th.S

ĐH Bách Khoa Tp. HCM

Cơ sở dữ liệu

2

Đinh Thị

Tâm

ThS

ĐH Văn Hiến

Công nghệ phần mềm

3

Bùi Hoài

Thắng

TS.

ĐH Bách Khoa Tp. HCM

Công nghệ phần mềm

4

Nguyễn An

Tế

TS

ĐH Kinh tế

Triển khai Hệ thống thông tin

5

Mai Vân Phương

Vũ

ThS

ĐH sư phạm

An ninh máy tính

Các Nội Dung Liên Quan