1

TB Khoa.CNTT

In

Lịch gặp GVHD Đồ án HK2 (2019-2020) dành cho Cao đẳng C18 và khóa trước học lại

Cập nhật 16/04/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Sinh viên Cao đẳng C18_TH01 và khóa trước học lại - gặp GVHD: Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa vào các buổi sáng thứ Năm (từ 7h30 - 9h30)

Thời gian: 10 tuần, bắt đầu từ 30/3/2020 đến 06/6/2020

Liên hệ số ĐT: 0908.49.77.57 (Thầy Nghĩa)

Các Nội Dung Liên Quan