1

Hoạt động học tập

In

Phong Trào Học Tập Của Sinh Viên

Cập nhật 15/04/2009 - 10:06:26 PM (GMT+7)
Sinh viên của Khoa rất chủ động trong công tác học tập và NCKH, thường xuyên tìm hiểu và tham gia các công trình NCKH của khoa, góp phần làm cho không khí học tập của toàn thể sinh viên rất sinh động. Các sinh viên đã tốt nghiệp rất tích cực trong việc hỗ trợ các sinh viên đang học trong việc học tập và tìm kiếm việc làm.

Các Nội Dung Liên Quan