1

Chương trình đào tạo

In

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cập nhật 22/11/2013 - 11:13:32 PM (GMT+7)

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin nắm vững kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, có kiến thức khoa học cơ bản tương đối hoàn chỉnh, có phương pháp làm việc khoa học cùng với khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết một số vấn đề thực tế trong công nghệ thông tin.

CÁC CẤP BẬC ĐÀO TẠO

HỆ CAO ĐẲNG

 

Mục tiêu đào tạo Hệ Cao đẳng
Chuyên ngành: Tin học

 

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ cao đẳng. Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng tin học (kỹ sư cao đẳng tin học) được trang bị kiến thức khoa học cơ bản cùng với kiến thức nghề nghiệp cần thiết về công nghệ thông tin, có kỹ năng cơ bản về nghề nghiệp tin học để có thể tham gia vào đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin và công nghiệp phần mềm, đáp ứng một phần cho nhu cầu nhân lực cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội.

 Về kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ sư cao đẳng tin học có khả năng tự học để có thể khai thác thành thạo các phần mềm thông dụng, có thể được đào tạo tiếp tục để khai thác được các phần mềm chuyên dụng, có khả năng tự xây dựng các phần mềm cỡ nhỏ hay thi công (lập trình) một phân hệ của phần mềm cỡ vừa đã được thiết kế sẵn, có khả năng tham gia vào một số vai trò nhất định trong các dự án phát triển phần mềm dưới sự lãnh đạo của trưởng đề án.

Ngoài ra, các kỹ sư cao đẳng tin học cũng được huấn luyện kỹ năng thực hành lắp ráp và sửa chữa phần cứng máy tính PC, được trang bị kiến thức cơ bản về mạng máy tính và quản trị mạng để có thể cài đặt và bảo trì các hệ thống mạng máy tính cỡ vừa và nhỏ.

Chương trình đào tạo: Mời xem phụ lục

HỆ ĐẠI HỌC

Mục tiêu đào tạo Hệ Đại học
Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm ứng dụng

 

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin nắm vững kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, có kiến thức khoa học cơ bản tương đối hoàn chỉnh, có phương pháp làm việc khoa học cùng với khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết một số vấn đề thực tế trong công nghệ thông tin. Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học, chuyên ngành công nghệ phần mềm ứng dụng (kỹ sư công nghệ phần mềm) là nguồn bổ sung nhân lực cho công nghệ thông tin và công nghiệp phần mềm, đáp ứng cho nhu cầu cần thiết về đội ngũ lao động kỹ thuật cao, có khả năng đóng góp công sức nhất định vào sự phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế - xã hội.

Về khả năng nghề nghiệp, các kỹ sư công nghệ phần mềm có thể phân tích thiết kế cũng như thi công (lập trình) các phần mềm cỡ vừa và nhỏ, có khả năng làm trưởng các đề án phần mềm cỡ vừa hay tham gia vào một số vai trò nhất định trong các dự án phần mềm lớn, có năng lực tự học để xây dựng và phát triển các phần mềm thông dụng, có thể được đào tạo nhanh để tham gia vào các đề án chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có khả năng từng bước hoàn thiện và trưởng thành dần về mặt nghề nghiệp để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực đặc thù nào đó của công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm.

Ngoài ra, các kỹ sư công nghệ phần mềm cũng được trang bị tri thức để khởi đầu việc nghiên cứu khoa học, có thể tiếp tục trao dồi kiến thức ở các bậc học cao hơn, có năng lực hội nhập quốc tế, có khả năng giảng dạy một số chủ đề kỹ thuật chuyên ngành và tham gia những khâu nhất định trong các đề án nghiên cứu khoa học.

 Chương trình đào tạo:

Các Nội Dung Liên Quan