1

Cơ sở vật chất

In

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN TẠI

Cập nhật 22/11/2013 - 10:03:38 PM (GMT+7)

Trung tâm Máy tính thuộc Khoa CNTT gồm 09 phòng máy tính với khoảng 250 máy tính được kết nối mạng và có thể truy cập Internet.

Hệ thống máy tính được trang bị hiện đại có thể cài đặt và vận hành các phần mềm hệ thống và ứng dụng nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo cho các sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, đáp ứng việc thực tập cho các sinh viên không chuyên ở các khoa khác của Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn.

phòng máy

 

 

Các Nội Dung Liên Quan