1

Hoạt động đào tạo

In

Khoa Luôn Nâng Cao Chuyên Môn Và Cơ Sở Vật Chất Phục Vụ Đào Tạo

Cập nhật 15/04/2009 - 09:58:23 PM (GMT+7)
Giảng viên Khoa luôn không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao khả năng sư phạm, chuyên môn và không ngừng tham gia NCKH. Trong giảng dạy các giảng viên luôn yêu cầu sinh viên thực hiện các Project  thực tế, các đề tàimang tính ứng dụng cao. Vì vậy khi tốt nghiệp, sinh viên luôn nắm rất vững kiến thức cần thiết cho chuyên ngàng được đào tạo.

Vì thế, góp phần tạo cho sinh viên khả năng tìm được việc làm tốt và khả năng thang tiến cao.

Các Nội Dung Liên Quan