1

Cơ sở vật chất

In
 • Cơ sở vật chất

  CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN TẠI

  CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN TẠI

  Trung tâm Máy tính thuộc Khoa CNTT gồm 09 phòng máy tính với khoảng 250 máy tính được kết nối mạng và có thể truy cập Internet.(22/11/2013) Chi tiết

 • Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại

  Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại

  Trung tâm Máy tính thuộc Khoa CNTT gồm 09 phòng máy tính với khoảng 250 máy tính được kết nối mạng và có thể truy cập Internet. Hệ thống máy tính được trang bị hiện đại có thể cài đặt và vận hành các phần mềm hệ thống và ứng...(15/04/2009) Chi tiết

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin