1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
51 ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẦN 2 CƠ KẾT CẤU 2 LỚP XD309 5,6 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC Ths. Trần Tấn Quốc Khoa Kỹ thuật Công trình 2010 184 KB    
52 Bai Tap XDPMHDT 207 Hồ Đình Khả Khoa Công nghệ Thông tin 2010 244 KB    
53 Tổ chức và kiến trúc máy tính Hồ Đình Khả Khoa Công nghệ Thông tin 2010 3.668 KB    
54 Anh văn chuyên ngành 1 - ngữ pháp Ths. Thân Thị Ánh Sao Khoa Thiết kế 2010 362 KB    
55 Anh văn chuyên ngành 1 - Bài dịch 3 Ths. Thân Thị Ánh Sao Khoa Thiết kế 2010 80 KB    
56 Vegetable Oils in Food Technology; Composition, Properties & Use - Gunstone (2002) Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 3.079 KB    
57 quy trình sản xuất dầu đậu nành Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 52 KB    
58 S7-1200 Ths. Trần Văn Lợi Khoa Điện - Điện tử 2010 5.230 KB    
59 Anh văn chuyên ngành 1 - Bài dịch 2 Ths. Thân Thị Ánh Sao Khoa Thiết kế 2010 1.441 KB    
60 Giáo trình kỹ thuật lạnh thực phẩm Tạ Lê Quốc An Khoa Công nghệ Thực phẩm 2010 12.313 KB    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112