1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
21 Bí quyết vẽ ký hoạ Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
22 Bí quyết vẽ phong cảnh Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
23 Câu chuyện nghệ thuật hội hoạ Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
24 Tin Học Trong Công Nghệ Sinh Học Khoa Công nghệ Thông tin 2011      
25 Quản trị hành chính Văn phòng Thư Viện Khoa Quản trị Kinh doanh 2011      
26 Kế toán quản trị Thư Viện Khoa Quản trị Kinh doanh 2011      
27 Giáo trình môn học kế toán quản trị Thư Viện Khoa Quản trị Kinh doanh 2011      
28 Giáo trình thuế Thư Viện Khoa Quản trị Kinh doanh 2011      
29 Chiến lược và chiến thuật quảng bá Marketing du lịch Thư Viện Khoa Quản trị Kinh doanh 2011      
30 New Packaging Design Thư Viện Khoa Thiết kế 2011      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112