1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
171 Fresh-cut fruits and vegetables - Science, Technology, and Market ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 7.509 KB    
172 Multi-way Analysis in the Food Industry ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 2.371 KB    
173 Chemistry - Chemometrics - Phd - Exploratory Multivariate Data Analysis With Application In Food Technology ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 6.825 KB    
174 Fermentation of Tomato Juice by Cell Immobilized Lactobacillus acidophilus ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 205 KB    
175 Chế biến thực phẩm đại cương ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009 405 KB    
176 Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
177 Bách khoa Dinh dưỡng ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
178 Kỹ thuật xử lý không khí ẩm ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
179 Hóa học Thực phẩm ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
180 Công nghệ Bảo quản và Chế biến Rau quả ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112