1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
151 Bài giảng Hóa Đại Cương ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
152 Tóm tắt bài giảng Hóa Đại Cương A1 ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
153 Process Engineering in Biotechnology ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
154 Cây chè Việt Nam: Sản xuất - Chế biến - Tiêu thụ ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
155 94 điều cần nhớ về Kỹ năng giao tiếp ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
156 Giáo trình Vi sinh vật học công nghiệp ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
157 Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
158 Cẩm nang soạn thảo văn thư hành chánh ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
159 Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
160 Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112