1

THƯ VIỆN >> BÀI GIÀNG ĐIỆN TỬ >> QUAN TÂM NHIỀU

STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH NĂM KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
141 Kỹ thuật chế biến lương thực - Tập 1 ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
142 Kỹ thuật chế biến lương thực - Tập 2 ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
143 Nhập môn HACCP cho các nhà chế biến thủy sản ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
144 Thiết bị phản ứng trong CNHH - Tập 1 ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
145 Kỹ thuật bao bì thực phẩm ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
146 Tinh bột - Khai thác và ứng dụng ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
147 Hỏi đáp về thực dưỡng (ăn uống hợp lý để phòng và chữa bệnh) ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
148 Quản lý chất lượng trong Công ngiệp Thực phẩm ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
149 Những nghề hái ra tiền (Chế biến thực phẩm) ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
150 Enghish for Chemistry ThS. Lê Thị Phương hằng Khoa Công nghệ Thực phẩm 2009      
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hướng dẫn sử dụng

 1. Nhập từ khoá cần tìm trong phần "Nội dung tìm". Ví dụ: Nhập từ khoá cần tìm là "Bài giảng CN chip"
 2. Chọn đề mục cần tìm: "Tiêu đề" hay "Tác giả" hay " Khoa...." hay "Tất cả". Ví dụ: chọn Đề mục là "Tiêu đề"
 3. Nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm. Kết quả tìm được sẽ hiển thị như sau:
  STT TIÊU ĐỀ TÁC GIẢ CHUYÊN NGÀNH Năm KÍCH THƯỚC HOẠT ĐỘNG
  1 Bài giảng CN chip Ths. Lê Phước Lâm Điện - Điện tử 2010 200KB    
 4. Nhấn vào biểu tượng để download tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền download, nếu tác giả chỉ cho thành viên download thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để download tài liệu!

 5. Nhấn vào biểu tượng để xem tài liệu nếu tác giả cho phép người dùng toàn quyền xem, nếu tác giả chỉ cho thành viên xem thì bạn phải đăng nhập. Nếu không đăng nhập bạn sẽ thấy bảng thông báo sau:
  Thông báo

  Bạn cần đăng nhập để xem tài liệu!

VIDEO CLIPS

photo-105
photo-107
photo-108
photo-112