1

Tin Tuyển Sinh

In

Quyết định công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2019

Cập nhật 10/12/2019 - 08:02:54 AM (GMT+7)

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học ngày 05/12/2019 về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2019, Trường đại học công nghệ Sài Gòn công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thac sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2019 như sau:

-    Tổng điểm 02 môn Cơ bản (Toán cao cấp) và Cơ sở (Hóa học – Hóa sinh thực phẩm) đạt từ 11.00 điểm trở lên và không có môn nào dưới 5.00.
-    Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt từ 5.00 điểm trở lên (thang điểm 10.00).

Xem quyết định tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


photo-148
photo-145
photo-112
photo-106

VIDEO CLIPS