1

Tin Tuyển Sinh

In

STU tuyển sinh và đào tạo hệ cao đẳng khóa 2019

Cập nhật 02/08/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 79/2017/GCNDĐKHĐ-TCDN ngày 23/5/2017 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp cho Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU). Căn cứ theo Công văn số 1437/TCGDNN-PCTT ngày 29/7/2019 về việc cho phép các trường Đại học tiếp tục tuyển sinh các ngành, nghề trình độ Cao đẳng năm học 2019 - 2020, STU tiếp tục tuyển sinh và đào tạo hệ Cao đẳng khóa 2019 với các thông tin (đính kèm) sau:


6f271693120f442db89ab26641b59d86.png

Ghi chú: Thông báo số 173-19/TB-DSG-TS ngày 26/7/2019 về việc dừng tuyển sinh và đào tạo cao đẳng kể từ khóa tuyển sinh năm 2019 được hủy bỏ (Đính kèm)

Các Nội Dung Liên Quan


photo-148
photo-145
photo-112
photo-106

VIDEO CLIPS