1

Tin Tuyển Sinh

In

Thông báo xét tuyển bổ sung Đại học chính quy 2019 theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT 2019.

Cập nhật 10/08/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Theo thông báo số 184-19/TB-DSG-TS của Hội đồng tuyển sinh. STU sẽ xét tuyển bổ sung Đại học chính quy 2019 theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT 2019 với các thông tin như sau:

4251aa61dfa1b96f77a12e74e126cc1d.png

Thông tin chi tiết: 184-19/TB-DSG-TS

Các Nội Dung Liên Quan


photo-148
photo-145
photo-112
photo-106

VIDEO CLIPS