1

TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách GVHD Luận văn tốt nghiệp_Hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH_Đợt 1/2020

Cập nhật 17/04/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

       VPK thông báo đến SV hệ Đại học khóa 2016, Cao đẳng khóa 2016, Liên thông ĐH khóa 2018 và SV các khóa trước đăng ký làm lại LVTN, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn hông danh sách Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp và các thông báo có liên quan đến quá trình thực hiện LVTN như sau:

1/ Danh sách GVHD: SV download Tại đây

2/ Thông tin liên hệ GVHD: SV download Tại đây

3/ Lịch trình thực hiện LVTN: SV download Tại đây

4/ Một số quy định trong quá trình thực hiện LVTN: SV download Tại đây

5/ Một số biểu mẫu:

5.1/ Biểu mẫu đề cương LVTN

- Mẫu đề cương LVTN: SV download Tại đây

- Mẫu bìa đề cương LVTN: SV download Tại đây

- Mẫu Nhiệm vụ Bài thi Tốt nghiệp: SV download Tại đây

5.2/ Biểu mẫu cuốn LVTN (áp dụng cho cuốn LVTN bìa cứng và bìa mạ vàng):

- Quy định về Hình thức trình bày LVTN: SV download Tại đây

- Mẫu bìa LVTN: SV download Tại đây

Lưu ý:

- SSinh viên bắt đầu liên hệ GVHD từ ngày 20/ 4/ 2020 theo thông tin trên.

- Trong tình hình SV không đến trường do dịch Covid-19, SV liên hệ với GVHD bằng email, các công cụ trực tuyến hoặc điện thoại... . Cho đến khi có quyết định SV đến trường, GVHD sẽ thông báo lịch tiếp SV cụ thể. 

- SV nộp đề cương LVTN và tham gia hội đồng báo cáo đề cương theo thời gian quy định.

VPK DDT, ngày 17/ 04/ 2020

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Phòng Đào tạo