1

TB Khoa.Đ - ĐT

In

TB V/v Đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa học kỳ 2, 2019-2020

Cập nhật 31/03/2020 - 02:57:23 PM (GMT+7)

                VPK thông báo đến sinh viên hệ Đại học khóa 2016, Liên thông Đại học khóa 2018 và SV các khóa trước còn nợ Bài thi tốt nghiệp cuối khóa thông báo V/v Đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa học kỳ 2, 2019-2020. Sinh viên theo dõi Tại đây

VPK Điện - Điện tử, ngày 31/ 03/ 2020

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Phòng Đào tạo