1

TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách Hội đồng bảo vệ LVTN_Đợt 2_năm 2019

Cập nhật 13/01/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học và Hệ Liên thông Danh sách hội đồng báo cáo LVTN Đợt 2 năm 2019 như sau:

+ Hệ Đại học: Sinh viên download Tại đây.

+ Hệ Liên thông ĐH: Sinh viên download Tại đây.

Danh sách phòng Bảo vệ LVTN: 

      + Ngành DDT: Phòng C.303

      + Ngành DTVT: Phòng C.301

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại Phòng Bảo vệ LVTN vào lúc 7h30, ngày 14/ 01/ 2020

- Thứ tự SV lên bảo vệ là số thứ tự theo bảng Danh sách trong phụ lục 3.

- SV không nộp LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

VPK DDT, ngày 13/ 01/ 2020

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Phòng Đào tạo