1

TB Khoa.Đ - ĐT

In

TB V/v Giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến

Cập nhật 27/03/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

             VPK Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên thông báo của nhà trường V/v Giảng dạy và học tập theo phương thực trực tuyến. Sinh viên download nội dung thông báo Tại đây.

VPK Điện - Điện tử, ngày 27/ 03/ 2020

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Phòng Đào tạo