1

Giới thiệu khoa

In

ĐẶC ĐIỂM ĐÀO TẠO

Cập nhật 10/01/2012 - 03:08:16 PM (GMT+7)
       Với mong muốn sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, yêu cầu tự nghiên cứu nâng cao trình độ, Khoa Quản trị kinh doanh luôn nỗ lực chú trọng:
 Phát triển đào tạo với việc  mở ra các chuyên ngành thuộc Quản trị kinh doanh.
Quan tâm chất lượng sinh viên tốt nghiệp qua việc thiết kế chương trình và tổ chức đào tạo với những nội dung cơ bản như sau:

Xây dựng chương trình đào tạo có tham khảo từ các trường ĐH tại các nước phát triển.

Tài liệu giảng dạy được giảng viên nghiên cứu tham khảo từ các tài liệu từ các trường ĐH danh tiếng trên thế giới do các nhà xuất bản lớn như Mc Graw-Hill, PrenticeHall.. phát hành.
Cải tiến phương pháp và nội dung giảng dạy, rèn luyện kỹ năng thực hành, khả năng phân tích tình huống, khuyến khích khả năng tư duy độc lập, làm việc nhóm, ra quyết định,…của sinh viên qua các vấn đề thực tế của doanh nghiệp, thông qua ứng dụng Công nghệ thông tin..
Phát triển đội ngũ giảng  viên cơ hữu năng động, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và thực tế.
Mời giảng viên giỏi đến từ các trường Đại học khác, giảng viên là các nhà quản trị trung cấp – cao cấp đến từ các Doanh nghiệp để truyền đạt, rèn luyện cho sinh viên kiến thức và kinh nghiệm thực tế.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS