1

Giới thiệu khoa

In

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA

Cập nhật 19/03/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)
TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA

 

Danh sách giảng viên, nhân viên cơ hữu của Khoa Quản trị kinh doanh:

STT Các Bộ môn  Chức danh
1 PGS. TS. Cao Hào Thi Trưởng Khoa
2 Th.S Dương Quang Mỹ P.Trưởng khoa
Bộ môn Kinh tế
1 Th.S Võ Văn Hưng Trưởng BM
2 Th.S Phạm Ngọc Quý Trợ lý Khoa
3 Th.S Trần Kim Ngọc Giảng viên
4 Th.S Nguyễn Ngọc Vân Uyên Giảng viên
5 Th.S Nguyễn Thị Thu Thảo Giảng viên
6 Th.S Nguyễn My Huy Thạch Giảng viên
7 Th.S Nguyễn Thị Kiều Oanh Giảng viên
8 Th.S Vũ Quang Vĩnh Giảng viên
9 Th.S Vũ Trọng Anh Giảng viên
10 Th.S Phạm văn Đan Duy Giảng viên
11 Th.S Vũ Trần Anh Giảng viên
Bộ môn Nhân sự –  Hành chính văn phòng
1 Th.S Vũ Tiến Long Trưởng BM 
2 Th.S Lưu Thiên Tú Giảng viên
3 Th.S Tạ Kiến Tường Giảng viên
4 Th.S Mai Xuân Nhật Minh Giảng viên
5 Th.S Hà Thị Phương Minh Giảng viên
6 Th.S Lương Thị Hân Giảng viên
7 Th.S Đỗ Thị Thanh Trúc Giảng viên
8 Th.S Mai Thị Hoàng Yến Giảng viên
9 Th.S Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giảng viên
10 T.S Bùi Văn Danh Giảng viên
11 Th.S Trần Nguyễn Cẩm Lai Giảng viên
Bộ môn Tài chính – Kế toán
1 T.S Ung Thị Minh Lệ Trưởng BM 
2 Th.S Phùng Viết Nhiên Giảng viên
3 Th.S Phan Hà Thanh Nhã Giảng viên
4 Th.S Nguyễn Thị Hồng Minh Giảng viên
5 Th.S Phạm Hoàng Nhân Giảng viên
6 Th.S Nguyễn Thị Hồng Thủy Giảng viên
7 Th.S Lê Trọng Tín Giảng viên
8 Th.S Đỗ Thị Cẩm Vân Giảng viên
9 Th.S Mai Nhật Minh Anh Giảng viên
10 Th.S Lê Minh Tài Giảng viên
11 Th.S Trần Thị Hồng Thi Giảng viên
12 Th.S Nguyễn Thị Như Hoa Giảng viên
13 T.S Trần Thị Mười Giảng viên
Bộ môn Marketing
1 Th.S Phạm Thiên Phú Trưởng BM 
2 Th.S Nguyễn Thiện Hùng Giảng viên
3 Th.S Lê Thanh Sang Giảng viên
4 Th.S Huỳnh Công Dương Giảng viên
5 Th.S Lê Hữu Yến Thanh Giảng viên
6 ThS Mai Thị Thu Trang Giảng viên
7 Th.S Nguyễn Vũ Quân Giảng viên
8 T.S Tôn Thất Hoàng Hải  Giảng viên
9 Th.S Nguyễn Thị Thiên Hương Giảng viên
10 Th.S Dương Thiện Vũ Giảng viên
Giảng viên cơ hữu hợp tác
1 T.S Nguyễn Lê Thái Hòa Giảng viên
2 T.S Hoàng Trung Tiến  Giảng viên
3 T.S Lê Đăng Minh Giảng viên
Thư ký
1 Nguyễn Thị Huỳnh Như Thư ký
2 Lâm Thục Vy Thư ký
TỔNG CỘNG 52

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS