1

Giới thiệu khoa

In

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN - TRIẾT LÝ - MỤC TIÊU & CHUẨN ĐẦU RA CTĐT ĐẠI HỌC QTKD

Cập nhật 22/03/2020 - 12:00:00 AM (GMT+7)

SỨ MẠNG

Góp phần cung cấp nhân lực ngành Quản trị Kinh doanh có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của xã hội và  hội nhập quốc tế,

TẦM NHÌN

Trở thành Khoa đào tạo ngành  Quản trị kinh doanh  với chất lượng đào tạo được xã hội thừa nhận.

TRIẾT LÝ

GIỎI CHUYÊN MÔN - ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP và TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo đại học ngành quản trị kinh doanh cung cấp kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản trị, tài chính, marketing cùng những kiến thức cơ bản về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Nội dung chương trình theo hướng ứng dụng, chú trọng kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm nhằm giúp người học thích nghi với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Từ đó, có được năng lực và phẩm chất cần thiết, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội để làm việc hiệu quả và có khả năng tham gia quản lý doanh nghiệp trong tương lai.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí như nhân viên hoặc quản lý kinh doanh tại các Cty, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại – dịch vụ, bất động sản, xuất nhập khẩu, tài chính – ngân hàng.

 

CHUẨN ĐẦU RA

A. KIẾN THỨC 

 CĐR1:  Nhận biết các vấn đề cơ bản về lý luận chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, pháp luật và quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý.   

 CĐR2:  Giải thích các kiến thức cơ bản về hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các hoạt động: kinh doanh, tài chính, marketing, sản xuất và nhân lực của doanh nghiệp.

CĐR3:  Áp dụng các kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị tài chính để định hướng chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp.

CĐR4:  Vận dụng các chức năng quản trị vào hoạt động kinh doanh như điều hành sản xuất, tổ chức nhân lực, tiếp thị sản phẩm, tài chính – kế toán để quản trị doanh nghiệp và giải quyết những tình huống kinh doanh trong thực tế.

B. KỸ NĂNG

CĐR5:  Ứng dụng các kỹ năng làm việc cơ bản: giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm và tự học để thích ứng nhanh với biến động của môi trường kinh doanh. Tư duy và  giải quyết vấn đề trên tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

CĐR6:  Sử dụng tiếng Anh đạt chứng chỉ TOEIC 450, tin học tương đương trình độ B để  hỗ trợ công việc hiệu quả.

CĐR7:  Sử dụng được các phần mềm thống kê chuyên ngành nhằm phân tích và xử lý thông tin, tận dụng cơ hội và ra quyết định kịp thời.

C. THÁI ĐỘ

CĐR8:  Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự tin chủ động sáng tạo, tính kỷ luật cao, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết và có trách nhiệm xã hội, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước.

CĐR9:  Biểu lộ tinh thần hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và đối tác trong công việc.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS