1

Giới thiệu khoa

In

Vài Nét Giới Thiệu

Cập nhật 11/06/2009 - 04:02:55 PM (GMT+7)
Với mong muốn sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được những yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, yêu cầu tự nghiên cứu nâng cao trình độ, Khoa Quản Trị Kinh Doanh luôn nỗ lực:
- Phát triển đào tạo theo chiều rộng với việc mở ra các chuyên ngành đào tạo thuộc Quản trị kinh doanh.
- Phát triển theo chiều sâu để bảo đảm chất lượng sinh viên tốt nghiệp, qua việc thiết kế chương trình và tổ chức đào tạo với những nội dung cơ bản như sau:

o Chương trình đào tạo được tham khảo từ chương trình đào tạo của các trường ÐH tại các nước phát triển.
o Tài liệu giảng dạy được giảng viên nghiên cứu tham khảo, cập nhật từ tài liệu của các trường ÐH danh tiếng do các nhà xuất bản lớn như McGraw-Hill, Prentice Hall,… phát hành.
o Cải tiến phương pháp và nội dung giảng dạy, chú trọng kỹ năng thực hành của sinh viên thông qua các vấn đề thực tế của DN, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, khuyến khích khả năng tư duy độc lập, làm việc nhóm, ra quyết định…
Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, khoa QTKD có một đội ngũ giảng viên cơ hữu năng động, nhiều kinh nghiệm giảng dạy cũng như kinh nghiệm thực tế. Ngoài ra khoa còn mời các giảng viên giỏi đến từ các trường Ðại học khác, các nhà quản trị cấp trung và cấp cao đến từ các Doanh nghiệp để truyền đạt, rèn luyện cho sinh viên những kiến thức, những kinh nghiệm thực tế.

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS