1

Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2019 – Đợt 1

Cập nhật 16/08/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Căn cứ kết luận của các Hội đồng xét duyệt đề tài và đề nghị của phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn quyết định,

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

photo-99
photo-100
photo-101
photo-102